top of page

 

Kaffevaner i Norge
VI DRIKKER FIRE MILLIARDER KOPPER KAFFE I ÅRET!

 

Ni av ti voksne i Norge drikker kaffe, og hver av oss heller ned omtrent 1200 kopper i året.

Nordmenn har lenge vært i verdenstoppen i kaffedrikking, og har de siste årene konkurrert med Finland om å ligge øverst på lista.

Kaffedrikkerne drikker i gjennomsnitt 3,7 kopper i hverdagen og 3,2 kopper på helgedager, viser undersøkelsen. Det gir rundt 1200 årlige kopper på hver av oss.

 

 
 
 
Hvordan drikkes kaffen - Litt om krus.

 

Pappkrus eller pappbeger er en beholder laget av papp/cellulose, beregnet for drikkevarer som kaffe eller mineralvann.

Begeret er laget av et papplag, som er behandlet med et tynt lag plast eller voks for å hindre at væsken lekker eller siver ut gjennom pappen. Pappkruset kan også utføres i to sjikt, med en tynn luftspalte mellom de to sjiktene, og på denne måten oppnås en varmeisolerende funksjon.

 

kilde: kaffe.no

Miljømessige følger

 

Pappkrus har innvirkning på miljøet, både under produksjon og i avfallsfasen etter bruk

 

Selv om begrene i seg selv er laget av fornybare ressurser (treflis), så forbruker de flere ikke-fornybare ressurser under produksjonen enn beger laget av polystyrenskum, ettersom det kreves energi for å omgjøre treflis til papirmasse.

I løpet av sin livssyklus er pentan det eneste utslippet av betydning i forbindelse med polystyrenbeger. Derimot krever fremstilling av papir flere uorganiske kjemikalier og lager betydelige mengder utslipp til vann.

Resirkulering av polystyrenbeger har også mindre miljømessig påvirkning enn resirkulering av pappkrus. Pappkrus er imidlertid lettere biologisk nedbrytbare enn polystyrenkrus

 

kilde: Wikipedia

 

PAPPKOPP Bruker du flergangs koppen kun én gang før du vasker den, er det faktisk engangskoppen av papp som er mest miljøvennlig.

 

Pappbeger og andre engangskopper til take-away-kaffen er kjent som miljøverstinger, men er det egentlige tilfellet? Ikke nødvendigvis, slår Framtiden i våre hender fast, basert på forskning fra Nederland.

Vask av kopp er miljøbelastende. Bruk av en kaffekopp av porselen gir en relativt stor miljøbelastning, i hovedsak grunnet energibruken når du vasker den. Samtidig gir engangskopper mye avfall, og høyt energiforbruk i produksjonen.

Bruker du en porselenskopp kun én gang før du vasker den i oppvaskmaskin, er miljøbelastningen faktisk større enn ved bruk av pappkopp én gang. Samtidig er papp bedre enn plast, ved éngangs bruk.

For at bruk av porselenskopp skal være det mest miljøvennlige valget, må du bruke den minst to ganger før du vasker den - og helst flere.

Hvis du i snitt bruker en vanlig porselenskopp to ganger eller mer før du setter den i oppvaskmaskinen, er den mer miljøvennlig enn engangskopper - som kun blir brukt én enkelt gang før den havner i søpla.

Er du ekstra kaffetørst og bruker samme pappkopp opptil flere ganger, er dette faktisk det mest miljøvennlige alternativet.

 

kilde : dinside.no

Clay krus og kopper
bottom of page